Kategoria- Poradnik

Cięcie materiałów w wiązkach

Poradnik

Jeżeli trzeba ciąć materiały w wiązkach, poniżej znajdują się sugestie dot. pozycjonowania wiązek. Okrągła wiązka materiału: Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku okrągłego materiału, aby pręty były ułożone zgodnie z rysunkiem. Jeżeli pręty są ułożone inaczej, mogą wystąpić…

Docieranie taśmy tnącej

Poradnik

Materiał należy ciąć z prędkością opuszczania ramienia zmniejszoną do 50%. Gdy występują drgania, należy zwiększyć lub zmniejszyć szybkość taśmy. Przy cięciu małych kawałków, taśma powinna być uruchomiona aż zostanie ściętych około 300 cm2 materiału. Przy cięciu dużych kawałków…

Pierwsze uruchomienie przecinarki

Poradnik

Podłączenie elektryczne Przed podłączeniem, wyłączyć główny włącznik obwodu zasilana urządzenia oraz zapewnić suche warunki w miejscu pracy! Napięcie robocze musi zgadzać się z napięciem sieciowym! Uwaga! Tylko wykwalifikowany personel może podłączyć maszynę do zasilania sieciowego! Należy zachować szczególną…