Problem   Przyczyna Naprawa
1.     Krzywe cięcie Źle wyregulowane przewodniki twardego metalu. Ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja”
Zużyte przewodniki twardego metalu. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana zużytych części“
Źle wyregulowane kostki przewodnie taśmy tnącej. Ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja “
Zużyte łożyska przewodnie taśmy tnącej. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana zużytych części “
Źle wyregulowana szczotka. Ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“
Zużyta szczotka. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana zużytych części“
Niewystarczająco rozciągnięta taśma tnąca. Zwiększ naciąganie i ustaw przełącznik krańcowy.
Źle dobrany system uzębienia. Wymień taśmę.
Zużyta taśma tnąca. Wymień taśmę.
Źle wybalansowany przenośnik rolkowy. Ustaw przenośnik.
Brudna tablica dozująca. Wyczyść tablicę z wiórów i zanieczyszczeń.
Luźne ramie i kostka przewodnia. Zaciśnij ramię przewodnie.
Ramię i kostka przewodnia znajdują się zbyt daleko materiału. Ustaw kostkę przewodnią.
Zbyt szybkie cięcie. Zmniejsz prędkość dozowania.
Nieprzewidziana oscylacja w liczebności materiału. Ustaw cięcie i prędkość dozowania według materiału.
2.     Cięcie pod złym kątem Dźwignia zabezpieczająca jest luźna. Wyreguluj zgodnie z rozdziałem “serwis iregulacja“.
Ustawiony kąt nie jest identyczny do kąta cięcia. Ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“.
Niewystarczająco rozciągnięta taśma tnąca. Rozciągnij taśmę tnącą i ustaw przełącznik limitowy według rozdziału “Serwis i regulacja“.
Ramie i kostka przewodnia są luźne. Zaciśnij ramie i kostkę.
Brud między materiałem i szczękami zaciskowymi. Wyczyść materiał i szczęki.
3.     Krótka żywotność taśmy tnącej Niewystarczająco rozciągnięta taśma tnąca. Zwiększ rozciągnięcie i ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja”.
Zużyta szczotka. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana zużytych części“
Źle wyregulowana szczotka. Zwiększ rozciągnięcie i ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“
Zbyt mocno rozciągnięta taśma tnąca Zwiększ rozciągnięcie i ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“
Źle wyregulowane przewodniki twardego metalu. Zwiększ rozciągnięcie i ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“
Zużyte przewodniki twardego metalu. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana zużytych części “
Zużyte łożyska taśmy tnącej. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana zużytych części “
Źle wyregulowane kostki przewodnie taśmy tnącej. Ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“

 

Źle wyregulowane dozowanie i prędkość taśmy tnącej. Wyreguluj dozowanie i prędkość taśmy tnącej.
Inna jakość materiału. Wyreguluj dozowanie i prędkość taśmy tnącej zgodnie z materiałem (test cięcia).
Niskiej klasy taśma tnąca Wymień taśmę tnącą
Źle dobrany system uzębienia. Wymień taśmę tnącą.
Źle wyregulowane śledzenie. Sprawdź obszar między górną częścią taśmy i kołem napędowym. Wyreguluj śledzenie
4.     Niewystarczająca produkcja. Zużyta taśma tnąca. Wymień taśmę tnącą.
Zły system uzębienia. Wymień taśmę tnącą.
Źle ustawione dozowanie i prędkość taśmy tnącej. Ustaw dozowanie i prędkość taśmy tnącej zgodnie z wartościami opublikowanymi przez producenta.
5.     Cięcie nie jest skończone. Źle wyregulowana dolna pozycja ramy piły. Sprawdź dolny przełącznik krańcowy i dokręć.
Uszkodzona powierzchnia dolnej pozycji. Wyczyść powierzchnię z zanieczyszczeń i pozostałości materiału.
6.     Obrót nie jest możliwy przez zwężenie Metalowe zaciski pomiędzy zaworem i panelem. Zaciski muszą zostać usunięte
Metalowe zaciski w zaworze. Wyczyść lub wymień zawór.
7.     Napęd taśmy nie może się uruchomić. Źle wyregulowany przełącznik krańcowy. Ustaw zgodnie z rozdziałem “Serwis i regulacja“
Uszkodzony przełącznik krańcowy. Wymień uszkodzone części przełącznika.
8.     Taśmy tnące są popękane. Źle wyregulowana geometria w kole rozciągającym. Wyreguj taśmę dystansową od wgłębienia koła ok. 2 mm zgodnie z instrukcją.
Talerze twardego metalu układu są źle wyregulowane. Wyreguluj talerze.
Źle wyregulowane kostki przewodnie (łożyska + układ twardego metalu) Wyreguluj kostki przewodnie (łożyska + ukłąd).
Zużyte łożyska kostek przewodnich. Wymień łożyska. Wyreguluj je.
9.     Uszkodzony system uzębienia Błąd w cylindrze podnoszącym.  
Ściśnięty sworzeń górny lub dolny uchwyt cylindra podnoszącego. Wymień wymienione części.
10.   Piła powoduje, że cięcie nie jest równe. Żle wyregulowana eometria kostek przewodnich twardego metalu. Wyreguluj kostki przewodnie.
Zużyte łożyska kostek przewodnich. Wymień łożyska kostek przewodnich.
11.   Oczyszczanie taśmy nie jest funkcjonalne. Zużyte elastyczne koło napędu szczotki. Wymień elastyczne koło szczotki.
  Zużyte radełkowanie koła napędowego. Wymień koło napędowe.
Zardzewiały trzon szczotki. Wymień i naoliw trzon szczotki.
  Pozycja szczotki i osłona szczotki są źle wyregulowane – szczotka nie może się obrócić. Osłona musi zostać wyregulowana, aby szczotka mogła się obracać.
12.   Ramie piły okresowo się podnosi i opada podczas cięcia, co zmniejsza żywotność urządzenia. Błąd w złogu koła napędowego na trzonie. Zmień trzon na dłuższy, nowe łożyska, pierścień dystansowy, nowe koło napędowe, resor, dwie osłony + śruby.