Jeżeli trzeba ciąć materiały w wiązkach, poniżej znajdują się sugestie dot. pozycjonowania wiązek.

Okrągła wiązka materiału: Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku okrągłego materiału, aby pręty były ułożone zgodnie z rysunkiem. Jeżeli pręty są ułożone inaczej, mogą wystąpić problemy z przemieszczeniem.

Należy zawsze spawać materiał w tylnej części wiązki, aby zabezpieczyć ją przed przesuwaniem. 

Nie zaleca sie spawania materiału znajdującego się na maszynie. Zalecamy spinanie pasami.

Jeżeli spawanie jest konieczne, przed spawaniem należy zawsze wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym! Pola magnetyczne, które często występują podczas spawania mogą spowodować uszkodzenie elementów sterujących!

Nie wszystkie kształty materiału nadają się do cięcia w wiązkach. Należy stosować się do zaleceń dostawcy taśm tnących w zakresie umieszczania materiału do wiązki.