Materiał należy ciąć z prędkością opuszczania ramienia zmniejszoną do 50%. Gdy występują drgania, należy zwiększyć lub zmniejszyć szybkość taśmy.

Przy cięciu małych kawałków, taśma powinna być uruchomiona aż zostanie ściętych około 300 cm2 materiału. Przy cięciu dużych kawałków taśma powinna być uruchomiona na około 15 minut. Przy uruchomionej taśmie, zmienić prędkość zredukowaną na prędkość normalną. Docieranie taśmy piły zapobiega mikro uszkodzeniom na krawędziach tnących nowej taśmy wynikających z nadmiernego napięcia przy pierwszym użyciu. Pozwala to znacząco zwiększyć okres użytkowania brzeszczotu. Optymalne dotarcie taśmy zapewnia idealne zaokrąglone krawędzie tnące, a więc gwarantuje warunki optymalnego okresu jej użytkowania.