Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem, wyłączyć główny włącznik obwodu zasilana urządzenia oraz zapewnić suche warunki w miejscu pracy!

Napięcie robocze musi zgadzać się z napięciem sieciowym!

Uwaga!

Tylko wykwalifikowany personel może podłączyć maszynę do zasilania sieciowego! Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Porażenie prądem wysokiego napięcia może prowadzić do śmierci! Zawsze uwzględniać zalecenia dot. bezpieczeństwa pracy!

Sprawdzić kierunek taśmy tnącej

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia, na krótko włączyć urządzenie i ustawić silnik napędzający taśmę w pozycji roboczej. Kierunek musi być zgodny z kierunkiem strzałki na osłonie taśmy tnącej. W przypadku, gdy kierunek taśmy tnącej nie jest odpowiedni, należy przełączyć fazy na listwie zaciskowej.

Napełnianie układu chłodzenia

Przygotować mieszaninę wody oraz płynu chłodzącego. Zachować stężenie określone przez producenta. Odsunąć osłonę otworu odpływowego. Wlać mieszaninę wody i płynu chłodzącego do zbiornika układu chłodzenia. Powierzchnia zbiornika płynu chłodzącego jest określona w rozdziale Dane techniczne.

Niech otwór odprowadzający pozostanie otwarty (z sitem), gdyż zapewni to właściwą pracy układu chłodzenia. Przy napełnianiu zbiornika płynem chłodzącym, należy uważać, aby nie doszło do wycieków / przepełnienia zbiornika.

Sprawdzenie działania urządzenia

Należy sprawdzić czy urządzenie lub niektóre części urządzenia nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Sprawdzić czy pokrywy są odpowiednio zamontowane i sprawne.

Sprawdzić za pomocą Tenzomatu czy taśma tnąca jest prawidłowo naciągnięta,gdyż podczas transportu mogła się poluzować. Jeżeli jest to konieczne, można naciągnąć taśmę tnącą według informacji podanych w rozdziale Wybór i wymiana taśmy tnącej w instrukcji doręczonej z przecinarką. Wartości naciągu taśmy tnącej podane są na Tenzomacie.

Włączyć wyłącznik główny i sprawdzić silniki i systemy (napęd taśmy tnącej, pompę hydrauliczną, pompę chłodzenia, odbiornik wiórów).Rozewrzeć i zewrzeć imadło główne. Obrócić ramę piły taśmowej z jednej pozycji zewnętrznej do drugiej. Podnieść ramę piły do pozycji górnej i opuścić ramę piły do najniższego położenia.Uruchomić urządzenie z pompą chłodzącą; niech pracuje bez obciążenia aż system chłodzenia zostanie wypełniony płynem chłodzącym. Jak tylko płyn chłodzący zacznie wydobywać się z dysz układu chłodzenia, układ chłodzenia jest gotowy do pracy. Przeprowadzić jeden cykl cięcia bez materiału. Sprawdzić czy urządzenie działa bez problemów. Jeżeli wszystkie funkcje urządzenia działają prawidłowo, urządzenie jest gotowe do pracy.