Extend 1000.820A

Dane techniczne

 • Min. średnica cięcia ø 10 mm
 • Odległość podstawy imadła od podłoża 780 mm
 • Wymiar taśmy tnącej 9280 x 54 x 1,6 mm
 • Prędkość taśmy Falownik – płynna regulacja od 20 do 120 m/min.
 • Wymiary (sz x dł x wys) 9280 x 54 x 1,6 mm/li>
 • Waga 6500 kg
 • Maksymalna średnica cięcia: ø 820
 • Podnoszenie ramienia: Hydrauliczne
 • Opuszczanie ramienia: Hydrauliczne
 • Wymiar piły taśmowej: 9280 x 54 x 1,6 mm
 • Prędkość taśmy: Falownik (20 / 120 m/min.)
 • Cięcie pod kątem: Tylko kąt 0°
 • Imadło: Hydrauliczne

Extend 1000.820 A – jest potężną, hydrauliczną, automatyczna maszyną z konstrukcją dwu kolumnową zaprojektowaną dla wysokoproduktywnego cięcia materiału pod katem 90°.

Niski poziom wibracji cięć piły oznacza precyzję, a  długożywotny polimerobeton oferuje idealne właściwości tłumienia do stosowania w maszynach tnących.

Na wszystkich maszynach Extend, wspracie, ramy i kolumny są wypełnione specjalnie opracowaną mieszaniną polimerobetonu. W połączeniu z prowadnicami linearnymi, technologia polimerobetonu zapewnia praktycznie bez wibracyjne cięcie z wysoką wydajnością cięcia znacznie powyżej 100m2 na minutę z M42 bimetalową taśma.

Idealne nachylenie ramy tnącej to poziomej powierzchni mocowania zależą od kształtu materiału i od zaprojektowanego procesu cięcia. Seria Extend pozwala na ustawienie tego parametru indywidualnie.

Maszyna pozwala na mocowanie i cięcie pakietu materiału również z hydraulicznym zaciskiem (patrz akcesoria opcjonalne). Długość pojedynczego podania wynosi 3000 mm z możliwością wielokrotnego podawania. Urządzenie jest domyślnie wyposażone w automatyczna regulacje ciśnienia cięcia, która wraz z 54 mm taśmą zapewnia dokładne i proste cięcie.

Piła może być wyposażona w urządzenie do rozpoznawania początku i końca podawanego materiału – instalacja laserowa. Prędkość obwodowa piły taśmowej jest regulowana z panelu sterowania przez falownik w zakresie 20-120 m/min.

Podstawa maszyny 

Piła jest zbudowana na solidnej podstawie w wysokości dogodnej do łatwego transportu materiałów. Podstawa jest wypełniona polimerobetonem tak więc wraz z konstrukcja urządzenia wspiera absorpcję drgań i sprawne działanie urządzenia.

Cięcie

Rama piły jest stalową zespawaną konstrukcją, wypełniona polimerobetonem i służy do dokładnego prowadzenia taśmy, jej dłuższego czasu użytkowania i do absorpcji drgań. Ustawienie nachylenia 2° ramy piły do poziomej powierzchni mocującej  jest standardowo zalecane do uniwersalnego zastosowania urządzenia tnącego, idealny kompromis pomiędzy nachyleniami 0° i 6° .

Prowadzenie tnącej głowicy

Rama jest osadzona na dwóch solidnych kolumnach w linearnych prowadnicach. Kolumny są ściśle powiązane zarówno na górze jak i na dole. Pionowy ruch ramy odbywa się przez dwa hydrauliczne cylindry. Dwie kolumny są wypełnione polimerobetonem dla lepszej absorpcji drgań i lepszego działania urządzenia.

Zaciskanie i podawanie materiału

Zaciskanie materiału używając głównego i podającego imadła jest płynne dzięki pełnoskokowym cylindrom hydraulicznym. Regulacja zacisku imadła może być stosowana dla materiałów cienkościennych, patrz dodatkowe akcesoria. Maksymalna długość materiału podawanego na jeden skok wynosi 3000 mm. Imadło podające jest osadzone w całej swej długości na przed-naprężeniowej prowadnicy liniowej. Dzięki tej regulacji mogą zostać osiągnięte krótsze okręgi do cięcia. Dokładne położenie imadła podającego jest wykryte za pomocą pomiaru magnetycznego układu liniowego o wysokiej rozdzielczości i dokładnością do 0,1 mm.

Taśma piły

Taśma jest położona na ruchomych kołach i w miejscu cięcia ukierunkowanego za pomocą kostek prowadzących. Profesjonalna trzystronna węglikowa prowadnica taśmy gwarantuje  wysoką dokładność cięcia i długą żywotność taśmy. Lewa ruchoma kostka prowadnicy taśmy osadzona na uchwycie w prowadnicy est automatycznie ustawiana z szczęką imadła w zależności od szerokości ciętego materiału.

Napęd taśmy

Napęd taśmy i odbywa się za pomocą potężnego silnika elektrycznego i masywną przekładnię ślimakową z możliwością zmiany prędkości za pomocą falownika w zakresie od 20-120 m/ min. Wyświetlacz pokazujący prędkość taśmy jest ulokowany na panelu sterowania.

Napinanie taśmy

Napinanie piły taśmowej jest przeprowadzane hydraulicznie. Wyłącznik krańcowy na ramie monitoruje wady piły taśmowej np. pęknięcia i natychmiast wyłącza napęd piły taśmowej w przypadku uszkodzenia. Napięcie taśmy jest przedstawione na hydraulicznym manometrze.

Czyszczenie taśmy

Czyszczenie taśmy jest wykonywane przez szczoteczkę wiórową, która zapewnia sprawne wyciągnięcie wiórów z taśmy, co zapobiega przedostawaniu się wiórów do przestrzeni ramy i między taśmę i koła.

Chłodzenie

Wyposażenie chłodzące jest standardową częścią maszyny. Dostawa emulsji chłodzącej może być regulowana za pomocą zaworów. Emulsja chłodząca jest pompowana bezpośrednio z podstawy maszyny, gdzie zainstalowany jest 50 litrowy zbiornik. Zespół tnący może być również wyposażony w opcjonalny mikronizer rozprowadzający olej na taśmę, co zapobiega wydostawaniu się emulsji chłodzącej na zewnątrz piły.

Sterowanie i system kontroli

Sterowanie jest usytuowane swobodnie na panelu sterowania. Piła jest wyposażona w aktualny system kontrolny B&R z dużym ekranem graficznym. System sterowania cechuje zrozumiała struktura i umożliwia szybki dostęp dzięki wyświetlaczowi tekstowemu i systemu dialogu. Wiadomości o błędach i o stanie maszyny są wyraźnie wyświetlane w formie tekstowej.

Wskazówka

Dokładność systemu podawania przy maksymalnej długości podawania 12.000,00 mm (przy 4 skokowym podawaniu materiału) wynosi +/- 2.0 mm, przy pojedynczej długości podania 3000 mm wynosi +/- 0,5 mm.

Przebieg procesu pracy

Cykl pracy jest automatyczny. Materiał jest położony na stole warsztatowym i taśma jest uruchomiona z ramieniem ponad materiałem. Po zaprogramowaniu, 20 programów tnących jest zazwyczaj dostępnych, każdy zwiera 20 zdań programowych, zawierających dane na temat długości i liczby kawałków i po wciśnięciu przycisku START, materiał jest podawany przez imadło podające i następnie zaciśnięty za pomocą głównego imadła hydraulicznego. Motor taśmy uruchamia się i obniża się ramię. Tymczasem, imadło podające przesuwa się do tylnej pozycji do materiału podawanego. Po zakończeniu cięcia, ramię biegnie do początkowej górnej pozycji, główne imadło otwiera się i imadło podające podaje wymaganą długość materiału. Cykl pracy powtarza się. Maksymalna długość podania podczas jednego cyklu pracy wynosi 9999.9 mm.

Wyposażenie standardowe

 • Praca w cyklu automatycznym
 • Cięcie pod kątem 0°
 • Dwukolumnowa konstrukcja
 • Konsola sterownicza na oddzielnym postumencie
 • Komendy w języku polskim
 • Wbudowany agregat hydrauliczny
 • Hydrauliczne sterowanie ruchem ramienia
 • System ADFR
 • Sterownik CNC
 • Funkcja pamięci położenia ramienia
 • Hydraulicznie imadło
 • Elektroniczny odczyt ustalonego kąta cięcia
 • Elektroniczny odczyt prędkości taśmy
 • Programowanie cięcia w cyklu automatycznym
 • Praca maszyny w cyklu automatycznym jaki półautomatycznym.
 • Rama konstrukcji jest spawana ze stali nierdzewnej
 • Hydrauliczne pełnoskokowe imadło
 • Falownik
 • Bezstopniowa regulacja cięcia i ciśnienia cięcia
 • Wysoko precyzyjne prowadzenie taśmy
 • Mocny i niezawodny główny silnik napędowy 4,0 kW
 • Informacje wyświetlane w formie dialogów
 • Kompleksowy system chłodzenia w urządzeniu w dole podstawy
 • Szczotka czyszcząca taśmę
 • Piła taśmowa bimetaliczna
  – Instrukcja obsługi w języku polskim Deklaracja zgodności CE

Wyposażenie dodakowe

Film