Hydrauliczny napinacz taśmy

Hydrauliczny napinacz piły taśmowej pozwala na nieprzerwaną kontrolę naprężenia ostrza podczas pracy maszyny.

Dla ułatwienia i prawidłowego napięcia brzeszczotu zgodnie z zalecanymi wartościami cięcia przecinarka może być wyposażona w hydrauliczne urządzenie wskazujące umieszczone bezpośrednio na systemie napinającym taśmę. Siłownik hydrauliczny o dużym przekroju utrzymuje idealne napięcie taśmy. Dzięki hydraulicznemu wskaźnikowi można zapobiec nadmiernemu lub niewystarczającemu napinaniu brzeszczotu wpływając znacznie na jego żywotność