Odbiór mgły olejowej

111

Urządzenie filtracyjne jako podstawowe wyposażenie wszystkich nowo wyprodukowanych maszyn. Wysokowydajne systemy smarowania mgłą olejową zwiększa wydajność cięcia, jednak bez właściwego systemu wyczerpanie mgła szkodliwym aspiracji tych cząstek utworzonych może wystąpić. Innym aspektem jest to niepożądane osadzanie oleju na każdej części maszyny, co może spowodować problemy, przykładowo z materiału identyfikacji.Czystość maszyna zwiększa precyzję cięcia.

- Urządzenia kompaktowe się tuż obok maszyny
- HEPA filtry absolutne zgodne z PN-EN 1822 do wychwytywania mikro-cząsteczek mgły olejowej
- Osobne odprowadzanie skroplonego oleju

 

 

Mgła olejowa smarująca piłę nie jest szkodliwa tylko w dostatecznie wentylowanych pomieszczeniach. Może znacznie zmniejszyć żywotność niektórych elementów maszyn lub ich funkcjonalności. Aby uniknąć tych niepożądanych skutków, urządzenia do ekstrakcji powinny być zainstalowane na maszynie. Urządzenia dostarczane przez naszą firmę są kompaktowych wymiarów i posiadają odpowiednie dopasowanie do maszyn.