Odbiór wiórów

odbiór wiórówWióra powstałe przy cięciu aluminiowych profili i innych metali kolorowych są usuwane przez wysokowydajne urządzenia wydobywające znajdujące się w pobliżu maszyny. Długoletnie doświadczenia z cięcia stali i metali nieżelaznych obejmuje obfite innowacji zajmujących się usuwaniem utworzonej wióry z maszyny.

 

Urządzenia należą do wydajnych technologii. Wymagany efekt usuwania wiórów osiąga się systemem rurociągów w skrajnych obszarach. Wymiary i moc urządzenia do ekstrakcji są rozpatrywane indywidualnie w zależności od danego zastosowania.

 

 

- Używany zwłaszcza do cięcia profili aluminiowych i innych metali kolorowych

 

- Wysokowydajne urządzenia dokonywane przez AL-KO

 

- różne wzory, zgodnie z wymogami danej aplikacji

 

- pułapki filtracji mgły olejowej również