Production – Automaty

Zasady nomenklatury i symboliki przecinarek Bomar:

610.440 DGH

Pierwszy człon czyli liczba 610 oznacza max. szerokość ciętego materiału, na taką szerokość imadło max. się rozszerza. Drugi człon czyli liczba 440 oznacza max. wysokość ciętego materiału

Oznaczenia literowe:
Literka G oznacza że maszyna tnie pod katem tylko w prawo.
Literki DG oznaczają że maszyna tnie pod katem w prawo i w lewo, ramie jest skrętne w obie strony.
Literka S oznacza że maszyna posiada obrotową podstawę imadła.
Literka H oznacza że maszyna posiada wbudowany agregat hydrauliczny
Literka A oznacza że maszyna jest pełnym automatem, automatycznie podaje materiał.