TCgrit K/TCgrid U

Właściwości:

- Taśma z ciągłym nasypem węglikowym (TCgrit K)

- Taśma z segmentowym nasypem węglikowym (TCgrit U)

- Do cięcia przekrojów o małych wymiarach (TCgritK)

- Do cięcia przekrojów o dużych wymiarach (TCgrit U)

Zastosowanie:

- Do opon samochodowych

- Do ceramiki

- Do kabli elektrycznych i lin plecionych

- Do szkła

- Do materiałów z włókien szklanych

tc