PIŁY WĘGLIKOWE

Taśmy z zębami z węglików spiekanych

Specjalna geometria zębów w połączeniu z ich twardością 1600 HV daje narzędzie mogące sprostać najwyższym wymaganiom.

Taśmy z nasypem z węglików spiekanych

Szczególnie wydajne przy cięciu twardych materiałów o małych przekrojach.