Piły taśmowe do drewna

Piły taśmowe do cięcia drewna

DOBÓR PIŁY

Warunkiem prawidłowego przecinania jest właściwy dobór piły taśmowej, którą dobiera się w zależności od typu maszyny i przecinanego materiału. Grubość piły powinna być zgodna z DTR maszyny, należy jednak zauważyć, że im taśma jest grubsza tym bardziej jest narażona na pękanie zmęczeniowe.

Prawidłowa szerokość piły taśmowej powinna być równa szerokości kół prowadzących plus głębokość wrębu + [1÷3] mm. Podziałka piły jest określona odległością pomiędzy dwoma sąsiednimi wierzchołkami ostrzy.

Dobór podziałki zależy od wymiarów przecinanego drewna i od jego twardości. Kąt natarcia jest to kąt zawarty między powierzchnią natarcia ostrza i linią prostopadłą do grzbietu taśmy. Jeżeli kąt natarcia jest zbyt duży w stosunku do stosowanego posuwu powstają drgania taśmy. Powierzchnia po obróbce nie jest gładka. Jeśli kąt natarcia jest zbyt mały następuje wciskanie piły w drewno. Im mniejszy jest kąt natarcia tym mniejsza jest wydajność cięcia.

Dla większości przypadków przecinania kąt natarcia powinien wynosić 10°

Dla drewna twardego lub zmrożonego 8°÷10°

Dla drewna miękkiego 10°÷15°

TWARDOŚĆ DREWNA

Twardość drewna zależy od jego gęstości, zwiększa się wraz z jego wzrostem. Twardość w dużej mierze zależy od rodzaju przekroju, największa jest na przekroju poprzecznym. Ze względu na niejednorodną strukturę drewna dokładne określenie twardości jest trudne.

PRZYGOTOWANIE DO CIĘCIA

W celu prawidłowej eksploatacji pił taśmowych należy:

  • obrabiane drewno okorować lub wyczyścić strumieniem wody oraz należycie zamocować
  • zachować kształt uzębienia oraz promień wrębu piły
  • stosować naciąg piły wg instrukcji DTR posiadanej maszyny (średnio 30 do 50 MPa)
  • po około 1,5 godziny pracy, piłę należy naostrzyć oraz rozewrzeć i odwiesić na około 6 godzin w celu „odpoczynku” piły
  • po zakończeniu pracy nie pozostawiać napiętej piły
  • dbać o należyte ustawienie rolek, kół oraz nie doprowadzać do gromadzenia się trocin pod paskiem klinowym koła.

RODZAJ PIŁY TAŚMOWEJ

Oferujemy piły taśmowe:
• hartowane, ostrzone, rozwierane;
• ostrzone, rozwierane;
• nie ostrzone, nie rozwierane

(R,RO,ROH*)

– piły stolarskie

– piły trakowe

*R – piła rozwarta,O – piła naostrzona,H – piła hartowana

Rozwieranie

jest bardzo ważną czynnością kształtującą zdolności skrawne taśmy. Rozwarcie jest to wielkość, o jaką ostrze jest przesunięte w stosunku do korpusu piły. Im większe jest rozwarcie tym szerszy jest ślad po pile – rzaz. W związku z tym jest większe zapotrzebowanie mocy przecinania.

Ostrzenie

Szlifowanie ostrza zębów eliminuje mikropęknięcia

Hartowanie

Hartowane zęby zapewniają dłuższą żywotność piły oraz większą wydajność cięcia.